+31-76-5798160

labtrainblauw

labtrain, one flexible system for all (collaborating) laboratories.

LabTrain is een laboratoriumsuite die bestaat uit een LIMS voor klinische chemie, medische microbiologie en een bloedtransfusiesysteem. LabTrain is innovatief en flexibel. De software is eenvoudig uit te breiden met off-the-shelf functionaliteit én met behoud van functionaliteit.

 

LabTrain en LabTrain Interface faciliteren laboratoriumprocessen als orderverwerking, analyse en afhandeling. Bij gespecialiseerde laboratoriumprocessen maakt LabTrain de koppeling met specialistische systemen, zoals bij klinisch genetica of transplantatie.

LabTrain gebruikt de kracht van verschillende systemen door functionaliteiten slim te combineren. Zelfs laboratoriumuitdagingen als simultaan autoriseren, vasthouden of terugsturen van uitslagen en het maken van grafische overzichten zijn hierdoor mogelijk.

labtrain adds value as:

LIMS voor klinische chemie, medische microbiologie en een bloedtransfusiesysteem

Middleware platform voor koppelingen met ziekenhuisinformatiesystemen, instrumenten en voor extramurale communicatie

Oplossingen voor complexe workflow rondom PCR analyses

labtrain characteristics.

LabTrain aandacht voor kwaliteit en veiligheid

 • hoge robuustheid
 • extra maatregelen voor data-integriteit en datatransport
 • veilige omgang met gevoelige patiëntinformatie
 • voldoet aan accreditatie-eisen
 • 21 CFR part 11 compliant
 • test-driven software development
LabTrain bespaart tijd

 • één duidelijke en uniforme gebruikersomgeving
 • alle laboratoriuminformatie in één systeem
 • volledig aansturen van geautomatiseerde voorbewerking
 • interpretatie en (semi) automatische validatie uitslagen
 • gebruikersvriendelijk

LabTrain geeft meer flexibiliteit

 • gefaseerde laboratorium implementatie mogelijk
 • configuratie zodat het maatwerk lijkt
 • product wordt aangepast aan veranderingen in laboratoriumomgeving
 • Instrumentleverancier onafhankelijke koppelingen

labTrain: een blijvend innovatief LIMS anticiperend op de veranderingen in de laboratoriumomgeving.

where data, knowledge and innovation can be integrated

Onze systemen zijn gebouwd op connectivity en daarom robuust voor toekomstige ontwikkelingen en veranderingen, op het lab en in de zorg.

WT_banner_integratie_Bodegro

Eén systeem: Er zijn voordelen om microbiologie en klinische chemie in één LIMS te hebben. Uitwisselen en combineren van gegevens is dan mogelijk waardoor de arts beter wordt geadviseerd door meerdere laboratorium specialisten.

WT_banner_multi-toepassing_Bodegro

Kennisautomatisering: Intelligente regels kunnen in het LIMS worden gedefinieerd waardoor het laboratoriumproces efficiënter wordt en er meer tijd is voor de echt complexe en specialistische werkzaamheden, wat uiteindelijk ten goede komt aan betere patiëntenzorg.

WT_banner_automatisering_Bodegro

one transparent laboratory system in a complex domain.

Een laboratorium begeeft zich in een complex IT landschap. LabTrain maakt koppelingen mogelijk met (externe) systemen op allerlei niveaus.

 

Beeld_schema_LabTrain_Bodegro

about us

Sinds 1998 zijn laboratoria ons werkdomein. Vanwege onze eigen laboratoriumachtergrond, begrijpen we zowel het lab als de taal van techneuten. Juist met deze bijzondere kenniscombinatie maken we het verschil. We luisteren eerst en gaan dan pas implementeren.

 

 

Vanuit onze kennis van laboratoria snappen we voor welke uitdaging onze klanten staan. We houden van zulke uitdagingen en zijn gemotiveerd om laboratoria passende oplossingen te leveren met meerwaarde.

Ook bij moeilijkheden tijdens de productontwikkeling, gaan we net zo lang door tot we een complete en passende oplossing hebben gevonden. Ons tikje eigenzinnigheid helpt om te komen tot innovatieve softwareoplossingen die we snel kunnen realiseren en implementeren. Ook na implementatie blijven we met onze klanten meedenken.

Ondanks dat we niet rechtstreeks met patiënten werken, voelen we ons verantwoordelijk voor hun welzijn. Door het beter inrichten van medische informatiesystemen dragen we bij aan een betere patiëntenzorg. Dat doen we serieus en met passie.

our mission

Bodegro levert passende ICT oplossingen door combinatie van domeinkennis met technische innovatie ter verbetering van het laboratorium. Wij dragen daarmee bij aan een betere gezondheidszorg.

De LabTrain filosofie == connectivity!

Personalised Medicine zorgt voor macroveranderingen in de gezondheidszorg en heeft consequenties voor de werkwijze van laboratoria. Patiëntengroepen worden steeds specifieker. In te zetten analyses en interpretatie van uitslagen worden steeds meer patiënt specifiek.

Om als laboratorium aan de veranderende vraag te voldoen, is samenwerking met partners noodzakelijk. Flexibele laboratorium automatiseringsoplossingen faciliteren deze samenwerking. Bodegro ondersteunt laboratoria bij deze veranderingen met innovatieve en volgroeide softwareoplossingen. Connectivity is de filosofie van ons systeem LabTrain. LabTrain ondersteunt laboratoria om de patiënt centraal te stellen en de juiste behandeling op maat te geven, terwijl het toch mogelijk is om kosteneffectief en kostenefficiënt (samen) te werken.

our vision

Steeds meer partijen in de zorg zien Bodegro als de vanzelfsprekende partner op het gebied van laboratorium software, met de focus op connectivity, kennisautomatisering en geïntegreerde diagnostiek, leidend tot personalised medicine.

our work

Voor elke laboratoriumuitdaging zoekt Bodegro een oplossing. Op die manier hebben we vanaf 1998 intelligente softwaresystemen ontwikkeld voor laboratoria. Deze systemen, zoals LabTrain en PRINS, configureren we aan de hand van de behoeften van gebruikers.

 

 

De omgeving in en rond een lab is dynamisch. Daarom verbeteren en ontwikkelen we onze producten steeds verder. Als basis voor innovatie, luisteren we naar onze gebruikers, tijdens een project of tijdens gebruikersdagen en letten we scherp op nieuwe technologische ontwikkelingen in de ICT en op het laboratorium.

Zo hebben we een PCR workflow oplossing ontwikkeld om te voldoen aan de behoefte van moleculaire laboratoria aan één systeem dat complexe workflow optimaal faciliteert ter vervanging van Excelsheets en handmatige acties.

Bij alle systemen die we ontwikkelen, leveren en implementeren, vinden we het optimaal ondersteunen van gebruikers heel gewoon. We trainen hen zodat ze zelf hun systeem kunnen beheren.

your benefit

Bodegro begrijpt het lab en spreekt de taal van een lab. Samen met laboratoria zoeken we naar ICT oplossingen, die helpen bij het inspelen op de veranderende laboratoriummarkt. We bespreken de werkprocessen en brengen waar mogelijk optimalisaties aan. Zo worden de processen op het lab minder arbeidsintensief, vermindert de kans op fouten en verbetert de kwaliteit. Op het lab blijft meer tijd over voor belangrijke specialistische zaken. Your benefit!
Een flexibel en goed geïmplementeerd ICT systeem draagt bij aan een betere dienstverlening aan artsen en dus aan betere patiëntenzorg. Dat motiveert ons om, ook bij tegenslag, verder te gaan in het optimaliseren van systemen.

 

 

De uitdaging van een lab, is onze missie.