+31-76-5798160

labtrain_interface

labtrain interface.

LabTrain Interface is een innovatieve middleware oplossing. Laboratoria kunnen met LabTrain Interface kosteneffectief en – efficiënt werken door koppelingen van o.a. instrumenten, analysestraten, Lab2Lab en kwaliteitssystemen. LabTrain Interface wordt al meer dan 15 jaar gebruikt.
Bij het verwerken en controleren van aanvragen voegt LabTrain Interface intelligentie toe door het stellen van extra controleregels, zoals:

 • Andere test bij patiënt met medicatie dan bij patiënt zonder medicatie
 • Attenderen op ander verloop HIV screening bij kinderen en volwassenen
 • Blokkeren aanvraag bij recente uitvoering
 • Geen hertest bij eerder positief resultaat op Rubella
 • Filters aanmaken met onderscheid tussen nieuwe patiënten en bekende patiënten

labtrain interface adds value.

Meerwaarde van LabTrain interface

 • Snelle koppeling instrumenten
 • Eén systeem in organisatie én voor elk laboratoriumdiscipline een passende werkwijze
 • Instrument (leverancier) onafhankelijk
 • Koppelen met andere laboratoria
 • Uitgebreide automatische confirmatie
 • Intuïtieve gebruikersomgeving op elke werkplek (webapplicatie)
 • Zeer uitgebreide track & trace en audit-trail
 • Optimale ondersteuning van handmatige analyses, zoals dubbelblind invoeren
Kenmerken van LabTrain interface

 • Optie om functionaliteiten naar wens gebruiker of laboratoriumdiscipline toe te voegen door modulaire opzet en gebruik van plug-ins (applicatie lijkt op maatwerk)
 • Werklijsten (elektronisch en/of op papier) kunnen eenvoudig naar wens zelf worden gerealiseerd
 • Koppeling met instrumenten of middleware van verschillende leveranciers
 • Koppeling met LIMS
 • Kwaliteitscontrole
 • Monitoring en alarmering van kritische systemen via mAlert
 • Eenvoudig technisch beheer via intranet/ internet

labtrain interface characteristics.

LabTrain interface werkt kwaliteitsverhogend

 • één uniforme gebruikersomgeving
 • voldoet aan accreditatie-eisen
 • alarmering bij kritische resultaatwaarden
LabTrain interface bespaart tijd

 • alle analyses afgehandeld in één systeem
 • gebruik van sneltoetsen
 • eenvoudig en intuïtief gebruik
LabTrain interface geeft meer flexibiliteit

 • extra functionaliteit voor gebruikers of laboratoriadisciplines
 • betere dienstverlening aan aanvragers
 • flexibiliteit in productiecapaciteit
 • koppeling instrumenten van verschillende leveranciers
Schema_Products_LabTrainInterface copy

labtrain interface biedt een oplossing voor complexe analyses zoals pcr of chromatografie. zo anticipeert bodegro continue op een veranderende laboratoriumomgeving.

about us

Sinds 1998 zijn laboratoria ons werkdomein. Vanwege onze eigen laboratoriumachtergrond, begrijpen we zowel het lab als de taal van techneuten. Juist met deze bijzondere kenniscombinatie maken we het verschil. We luisteren eerst en gaan dan pas implementeren.

 

 

Vanuit onze kennis van laboratoria snappen we voor welke uitdaging onze klanten staan. We houden van zulke uitdagingen en zijn gemotiveerd om laboratoria passende oplossingen te leveren met meerwaarde.

Ook bij moeilijkheden tijdens de productontwikkeling, gaan we net zo lang door tot we een complete en passende oplossing hebben gevonden. Ons tikje eigenzinnigheid helpt om te komen tot innovatieve softwareoplossingen die we snel kunnen realiseren en implementeren. Ook na implementatie blijven we met onze klanten meedenken.

Ondanks dat we niet rechtstreeks met patiënten werken, voelen we ons verantwoordelijk voor hun welzijn. Door het beter inrichten van medische informatiesystemen dragen we bij aan een betere patiëntenzorg. Dat doen we serieus en met passie.

our mission

Bodegro levert passende ICT oplossingen door combinatie van domeinkennis met technische innovatie ter verbetering van het laboratorium. Wij dragen daarmee bij aan een betere gezondheidszorg.

De LabTrain filosofie == connectivity!

Personalised Medicine zorgt voor macroveranderingen in de gezondheidszorg en heeft consequenties voor de werkwijze van laboratoria. Patiëntengroepen worden steeds specifieker. In te zetten analyses en interpretatie van uitslagen worden steeds meer patiënt specifiek.

Om als laboratorium aan de veranderende vraag te voldoen, is samenwerking met partners noodzakelijk. Flexibele laboratorium automatiseringsoplossingen faciliteren deze samenwerking. Bodegro ondersteunt laboratoria bij deze veranderingen met innovatieve en volgroeide softwareoplossingen. Connectivity is de filosofie van ons systeem LabTrain. LabTrain ondersteunt laboratoria om de patiënt centraal te stellen en de juiste behandeling op maat te geven, terwijl het toch mogelijk is om kosteneffectief en kostenefficiënt (samen) te werken.

our vision

Steeds meer partijen in de zorg zien Bodegro als de vanzelfsprekende partner op het gebied van laboratorium software, met de focus op connectivity, kennisautomatisering en geïntegreerde diagnostiek, leidend tot personalised medicine.

our work

Voor elke laboratoriumuitdaging zoekt Bodegro een oplossing. Op die manier hebben we vanaf 1998 intelligente softwaresystemen ontwikkeld voor laboratoria. Deze systemen, zoals LabTrain en PRINS, configureren we aan de hand van de behoeften van gebruikers.

 

 

De omgeving in en rond een lab is dynamisch. Daarom verbeteren en ontwikkelen we onze producten steeds verder. Als basis voor innovatie, luisteren we naar onze gebruikers, tijdens een project of tijdens gebruikersdagen en letten we scherp op nieuwe technologische ontwikkelingen in de ICT en op het laboratorium.

Zo hebben we een PCR workflow oplossing ontwikkeld om te voldoen aan de behoefte van moleculaire laboratoria aan één systeem dat complexe workflow optimaal faciliteert ter vervanging van Excelsheets en handmatige acties.

Bij alle systemen die we ontwikkelen, leveren en implementeren, vinden we het optimaal ondersteunen van gebruikers heel gewoon. We trainen hen zodat ze zelf hun systeem kunnen beheren.

your benefit

Bodegro begrijpt het lab en spreekt de taal van een lab. Samen met laboratoria zoeken we naar ICT oplossingen, die helpen bij het inspelen op de veranderende laboratoriummarkt. We bespreken de werkprocessen en brengen waar mogelijk optimalisaties aan. Zo worden de processen op het lab minder arbeidsintensief, vermindert de kans op fouten en verbetert de kwaliteit. Op het lab blijft meer tijd over voor belangrijke specialistische zaken. Your benefit!
Een flexibel en goed geïmplementeerd ICT systeem draagt bij aan een betere dienstverlening aan artsen en dus aan betere patiëntenzorg. Dat motiveert ons om, ook bij tegenslag, verder te gaan in het optimaliseren van systemen.

 

 

De uitdaging van een lab, is onze missie.