+31-76-5798160

labtrain_interface_mpct

labtrain interface mpcr.

Voor moleculair diagnostische laboratoria biedt Bodegro LabTrain Interface mPCR. LabTrain Interface mPCR is een geïntegreerd softwaresysteem om complexe workflows rondom moleculaire DNA diagnostiek efficiënt en effectief te laten verlopen.

labtrain interface mpcr characteristics.

 • Overzichtelijke interface met helderheid over aanvragen, monsters, materialen, resultaten
 • Ondersteunt uitprinten van werklijsten voor handmatige uitvoer extractie, pipetteren of uitvullen PCR mix
 • Gedetailleerde audit trails per scherm
 • Visuele trayweergave (contaminatie direct zichtbaar)
 • Ondersteunt herhalen van extractie of assay setup
 • Volledig geïntegreerd registratie- en kwaliteitscontrolesysteem

Beeld_All-Star_LabTraining_Bodegro

Beeld_Jupiter_Bodegro

labtrain interface mpcr  supports:

 • Kwalitatieve testen
 • Kwantitatieve testen
 • RT-PCRs
 • Genotyperingen
 • Smeltcurves

labtrain interface mpcr adds value:

 • Tijdbesparing voor analist door overzichtelijke interface
 • Voorkomt monsterverwisseling en dus fouten
 • Snelle en betrouwbare beoordeling en confirmatie van grote aantallen uitslagen per run
 • Trekt aandacht van analist naar afwijkende resultaten (tijdbesparing)
 • Gemiddeld een uur tijdsbesparing per dag (volgens gebruikersonderzoek)
 • Makkelijk te koppelen met instrumenten van leveranciers voor extractie, assay setup en PCR analyse

 

Schema_resultaat_LabTrainInterface

Schema_Workflow_LabTrainInterface

about us

Sinds 1998 zijn laboratoria ons werkdomein. Vanwege onze eigen laboratoriumachtergrond, begrijpen we zowel het lab als de taal van techneuten. Juist met deze bijzondere kenniscombinatie maken we het verschil. We luisteren eerst en gaan dan pas implementeren.

 

 

Vanuit onze kennis van laboratoria snappen we voor welke uitdaging onze klanten staan. We houden van zulke uitdagingen en zijn gemotiveerd om laboratoria passende oplossingen te leveren met meerwaarde.

Ook bij moeilijkheden tijdens de productontwikkeling, gaan we net zo lang door tot we een complete en passende oplossing hebben gevonden. Ons tikje eigenzinnigheid helpt om te komen tot innovatieve softwareoplossingen die we snel kunnen realiseren en implementeren. Ook na implementatie blijven we met onze klanten meedenken.

Ondanks dat we niet rechtstreeks met patiënten werken, voelen we ons verantwoordelijk voor hun welzijn. Door het beter inrichten van medische informatiesystemen dragen we bij aan een betere patiëntenzorg. Dat doen we serieus en met passie.

our mission

Bodegro levert passende ICT oplossingen door combinatie van domeinkennis met technische innovatie ter verbetering van het laboratorium. Wij dragen daarmee bij aan een betere gezondheidszorg.

De LabTrain filosofie == connectivity!

Personalised Medicine zorgt voor macroveranderingen in de gezondheidszorg en heeft consequenties voor de werkwijze van laboratoria. Patiëntengroepen worden steeds specifieker. In te zetten analyses en interpretatie van uitslagen worden steeds meer patiënt specifiek.

Om als laboratorium aan de veranderende vraag te voldoen, is samenwerking met partners noodzakelijk. Flexibele laboratorium automatiseringsoplossingen faciliteren deze samenwerking. Bodegro ondersteunt laboratoria bij deze veranderingen met innovatieve en volgroeide softwareoplossingen. Connectivity is de filosofie van ons systeem LabTrain. LabTrain ondersteunt laboratoria om de patiënt centraal te stellen en de juiste behandeling op maat te geven, terwijl het toch mogelijk is om kosteneffectief en kostenefficiënt (samen) te werken.

our vision

Steeds meer partijen in de zorg zien Bodegro als de vanzelfsprekende partner op het gebied van laboratorium software, met de focus op connectivity, kennisautomatisering en geïntegreerde diagnostiek, leidend tot personalised medicine.

our work

Voor elke laboratoriumuitdaging zoekt Bodegro een oplossing. Op die manier hebben we vanaf 1998 intelligente softwaresystemen ontwikkeld voor laboratoria. Deze systemen, zoals LabTrain en PRINS, configureren we aan de hand van de behoeften van gebruikers.

 

 

De omgeving in en rond een lab is dynamisch. Daarom verbeteren en ontwikkelen we onze producten steeds verder. Als basis voor innovatie, luisteren we naar onze gebruikers, tijdens een project of tijdens gebruikersdagen en letten we scherp op nieuwe technologische ontwikkelingen in de ICT en op het laboratorium.

Zo hebben we een PCR workflow oplossing ontwikkeld om te voldoen aan de behoefte van moleculaire laboratoria aan één systeem dat complexe workflow optimaal faciliteert ter vervanging van Excelsheets en handmatige acties.

Bij alle systemen die we ontwikkelen, leveren en implementeren, vinden we het optimaal ondersteunen van gebruikers heel gewoon. We trainen hen zodat ze zelf hun systeem kunnen beheren.

your benefit

Bodegro begrijpt het lab en spreekt de taal van een lab. Samen met laboratoria zoeken we naar ICT oplossingen, die helpen bij het inspelen op de veranderende laboratoriummarkt. We bespreken de werkprocessen en brengen waar mogelijk optimalisaties aan. Zo worden de processen op het lab minder arbeidsintensief, vermindert de kans op fouten en verbetert de kwaliteit. Op het lab blijft meer tijd over voor belangrijke specialistische zaken. Your benefit!
Een flexibel en goed geïmplementeerd ICT systeem draagt bij aan een betere dienstverlening aan artsen en dus aan betere patiëntenzorg. Dat motiveert ons om, ook bij tegenslag, verder te gaan in het optimaliseren van systemen.

 

 

De uitdaging van een lab, is onze missie.