+31-76-5798160

we are experts

in connecting

knowledge

specifieke aanpak voor succesvolle implementatie.

Elk laboratorium is uniek. Daarom vergt elke software implementatie een specifieke aanpak met helderheid over de doelstelling, planning en activiteiten. Goed contact tussen de gebruikersorganisatie en het projectteam van Bodegro vinden we een voorwaarde voor een succesvolle implementatie.

configuratie laboratoriumsoftware.

Als helder is hoe het gewenste systeem eruit moet zien, configureren onze specialisten de gekozen software. Met onze laboratoriumachtergrond én ICT ervaring, spreken we de taal van het lab, wat de doorlooptijd bevordert. Om gebruikers vooraf de mogelijkheden van LabTrain te laten zien, organiseren we voor hen maatwerk gebruikerstrainingen in onze trainingsruimte in Breda.

korte doorlooptijd door expertise in koppelingen.

Vanwege onze ervaring met het maken en opleveren van koppelingen, is de doorlooptijd van een koppeling kort, vaak maar enkele weken. De doorlooptijd van andere implementaties varieert, afhankelijk van de gebruikerswensen en de capaciteit van de gebruikersorganisatie. Een volledige LIMS implementatie kost veel tijd en energie, maar als iedereen gemotiveerd is, is een doorlooptijd van een jaar haalbaar.

support na oplevering.

Na oplevering volgt de overdracht naar onze supportafdeling. De helpdesk van Bodegro zit in Breda. Direct (bij het eerste telefoontje) biedt Bodegro kundige eerste- en tweedelijns ondersteuning. Derdelijns ondersteuners (programmeurs) zitten in hetzelfde kantoor.

verandermanagement.

Onze implementatiespecialisten blijven tijdens het traject zowel adviseur (gevraagd en ongevraagd) als vraagbaak. Een nieuw systeem vereist andere manieren van werken. Daarom heeft Bodegro bij elk traject aandacht voor een goed draagvlak bij belanghebbenden (analisten, applicatiebeheerders, laboratoriumspecialisten, etc.).

productontwikkeling.

Onze software kan omgaan met de dynamiek van het laboratorium. We passen onze standaardsoftware LabTrain op maat aan, wat eindeloos veel mogelijkheden biedt. Om grip te houden op de voortgang en de softwareontwikkeling controleerbaar te maken, gebruiken we agile-software-ontwikkelingsmethode met iteraties van drie weken.

Het software ontwikkelingsproces van Bodegro ondersteunt:

  • Test-driven software development: testen worden geschreven vóór de code van de software aangepast wordt. De in het verleden geschreven testen worden elke nacht uitgevoerd op de nieuwste code om zeker te weten dat recente aanpassingen geen onbedoeld effect hebben.
  • Technologie met brede markt acceptatie: Bodegro gebruikt bewezen betrouwbare state-of-the-art technologie die flexibel genoeg is om de benodigde ICT oplossingen te realiseren. Vanwege de brede markt acceptatie zijn er altijd voldoende mensen met kennis van deze technologie.

about us

Sinds 1998 zijn laboratoria ons werkdomein. Vanwege onze eigen laboratoriumachtergrond, begrijpen we zowel het lab als de taal van techneuten. Juist met deze bijzondere kenniscombinatie maken we het verschil. We luisteren eerst en gaan dan pas implementeren.

 

 

Vanuit onze kennis van laboratoria snappen we voor welke uitdaging onze klanten staan. We houden van zulke uitdagingen en zijn gemotiveerd om laboratoria passende oplossingen te leveren met meerwaarde.

Ook bij moeilijkheden tijdens de productontwikkeling, gaan we net zo lang door tot we een complete en passende oplossing hebben gevonden. Ons tikje eigenzinnigheid helpt om te komen tot innovatieve softwareoplossingen die we snel kunnen realiseren en implementeren. Ook na implementatie blijven we met onze klanten meedenken.

Ondanks dat we niet rechtstreeks met patiënten werken, voelen we ons verantwoordelijk voor hun welzijn. Door het beter inrichten van medische informatiesystemen dragen we bij aan een betere patiëntenzorg. Dat doen we serieus en met passie.

our mission

Bodegro levert passende ICT oplossingen door combinatie van domeinkennis met technische innovatie ter verbetering van het laboratorium. Wij dragen daarmee bij aan een betere gezondheidszorg.

De LabTrain filosofie == connectivity!

Personalised Medicine zorgt voor macroveranderingen in de gezondheidszorg en heeft consequenties voor de werkwijze van laboratoria. Patiëntengroepen worden steeds specifieker. In te zetten analyses en interpretatie van uitslagen worden steeds meer patiënt specifiek.

Om als laboratorium aan de veranderende vraag te voldoen, is samenwerking met partners noodzakelijk. Flexibele laboratorium automatiseringsoplossingen faciliteren deze samenwerking. Bodegro ondersteunt laboratoria bij deze veranderingen met innovatieve en volgroeide softwareoplossingen. Connectivity is de filosofie van ons systeem LabTrain. LabTrain ondersteunt laboratoria om de patiënt centraal te stellen en de juiste behandeling op maat te geven, terwijl het toch mogelijk is om kosteneffectief en kostenefficiënt (samen) te werken.

our vision

Steeds meer partijen in de zorg zien Bodegro als de vanzelfsprekende partner op het gebied van laboratorium software, met de focus op connectivity, kennisautomatisering en geïntegreerde diagnostiek, leidend tot personalised medicine.

our work

Voor elke laboratoriumuitdaging zoekt Bodegro een oplossing. Op die manier hebben we vanaf 1998 intelligente softwaresystemen ontwikkeld voor laboratoria. Deze systemen, zoals LabTrain en PRINS, configureren we aan de hand van de behoeften van gebruikers.

 

 

De omgeving in en rond een lab is dynamisch. Daarom verbeteren en ontwikkelen we onze producten steeds verder. Als basis voor innovatie, luisteren we naar onze gebruikers, tijdens een project of tijdens gebruikersdagen en letten we scherp op nieuwe technologische ontwikkelingen in de ICT en op het laboratorium.

Zo hebben we een PCR workflow oplossing ontwikkeld om te voldoen aan de behoefte van moleculaire laboratoria aan één systeem dat complexe workflow optimaal faciliteert ter vervanging van Excelsheets en handmatige acties.

Bij alle systemen die we ontwikkelen, leveren en implementeren, vinden we het optimaal ondersteunen van gebruikers heel gewoon. We trainen hen zodat ze zelf hun systeem kunnen beheren.

your benefit

Bodegro begrijpt het lab en spreekt de taal van een lab. Samen met laboratoria zoeken we naar ICT oplossingen, die helpen bij het inspelen op de veranderende laboratoriummarkt. We bespreken de werkprocessen en brengen waar mogelijk optimalisaties aan. Zo worden de processen op het lab minder arbeidsintensief, vermindert de kans op fouten en verbetert de kwaliteit. Op het lab blijft meer tijd over voor belangrijke specialistische zaken. Your benefit!
Een flexibel en goed geïmplementeerd ICT systeem draagt bij aan een betere dienstverlening aan artsen en dus aan betere patiëntenzorg. Dat motiveert ons om, ook bij tegenslag, verder te gaan in het optimaliseren van systemen.

 

 

De uitdaging van een lab, is onze missie.