+31-76-5798160

we connect.

we achieve.

you matter.

 

 

connecting knowledge.

Connecting knowledge; dat is onze kracht. Bij Bodegro combineren we de vakkennis van laboratoriumspecialisten met onze ICT ervaring: we connect. Bodegro ontwikkelt en implementeert laboratoriumsoftware. Met de juiste koppelingen, ontstaat één goed ingericht Laboratorium Informatie Management Systeem (LIMS), gebaseerd op connectivity. Daarmee ondersteunen we laboratoria bij het nog beter voldoen aan de wensen van de aanvrager/arts: we achieve.
De systemen van Bodegro zijn gebouwd op connectivity, wat werkprocessen in een lab efficiënter en effectiever maakt. Zo ontstaat op het laboratorium ruimte voor specialistische taken, waar Personalised Medicine om vraagt. Samen met Bodegro kan een lab alle huidige en toekomstige uitdagingen aan: you matter!

our solutions.

Met de kennis en software van Bodegro is het mogelijk om alle uitdagingen in een laboratorium aan te kunnen. Bodegro configureert bestaande software tot een applicatie die aansluit bij de behoefte van een laboratorium. De oplossingen van Bodegro zijn: LabTrain, LabTrain Interface, LabTrain Interface mPCR en de buitendienst software.

logo_labtrain

Laboratoriumsuite met LIMS voor klinische chemie, medische microbiologie en een bloedtransfusiesysteem. Robuust en eenvoudig uit te breiden.

logo_labtrain_interface

Helpt laboratoria kosteneffectief en – efficiënt te werken met koppelingen van o.a. instrumenten, analysestraten, Lab2Lab en kwaliteitssystemen.

logo_labtrain_interface_mpcr

Een geïntegreerd softwaresysteem om complexe workflows rondom moleculaire DNA diagnostiek efficiënt en effectief te laten verlopen.

logo_prins

Patiëntgerelateerde software. PRINS is inzetbaar bij prikposten, onderzoekslocaties en huisartsenlaboratoria voor bijvoorbeeld opvolging van patiënten met een chronisch ziektebeeld.

our references.

Met innovatieve softwareoplossingen helpt Bodegro laboratoria in de gezondheidszorg. Zij waarderen onze aanpak en de geïmplementeerde systemen en oplossingen, zoals:

  • Effectieve middleware oplossingen met LabTrain Interface
  • Volledig LIMS voor alle laboratoria van academische ziekenhuizen
  • Efficiënte software voor competitieve dienstverlening door huisartsenlaboratoria
  • Uitgekiende oplossing voor de QC laboratoria van de nationale bloedbank

circ_erasmus

circ_sanquin

 

our updates.

Bodegro systemen gebruikt voor COVID-19 vaccinaties

In december werd duidelijk dat ziekenhuizen de mogelijkheid zouden kunnen krijgen hun eigen medewerkers te gaan vaccineren. Een tijdpad was nog niet bekend maar om goed voorbereid te zijn heeft Erasmus MC aan Bodegro gevraagd begin januari een oproep- en registratiesysteem te kunnen leveren. Lees meer…